تشکيل جلسه وبيناري با سازمان مديريت بحران کشور در خصوص بررسي اقدامات دستگاههاي اجرايي مرتبط به بند ز ماده 9 قانون مديريت بحران کشور

کد خبر: 191629 تاریخ انتشار: 1402/03/30 12:32:56
نمایش: 172
اخبار
تشکيل جلسه وبيناري با سازمان مديريت بحران کشور در خصوص بررسي اقدامات دستگاههاي اجرايي مرتبط به بند ز ماده 9 قانون مديريت بحران کشور
حضور معاون هماهنگي امور عمراني استان چهارمحال و بختياري، مديرکل مديريت بحران استان و برخي از مديران دستگاههاي عضو ستاد بحران استان در جلسه وبيناري با سازمان مديريت بحران کشور در خصوص بررسي اقدامات دستگاههاي اجرايي مرتبط به بند ز ماده 9 قانون مديريت بحران کشور در راستاي تحقق اهداف قانون و برنامه هاي مصوب طي سال گذشته و اوايل سال جاري.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01