معرفی اداره کل


معرفی اداره کل مدیریت بحران استان


اداره کل مدیریت بحران استان با تمرکز بر روی موضوعات مهمي از جمله ارتقاي آمادگي جامعه، برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي عمومي و تخصصي، برنامه‌ريزي و برگزاري مانورهاي متعدد، هماهنگي بين‌بخشي و تعامل با دستگاه‌هاي مسئول، برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان، هماهنگي برگزاري جلسات کارگروه‌هاي تخصصي ۱۴گانه مديريت بحران و كميته‌هاي تخصصي استان، توزيع نظام‌مند و يكپارچه اعتبارات و تسهيلات، برنامه‌ريزي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي متعدد مديريت بحران، نظارت بر اجراي پروژه‌هاي عمراني، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با مديريت بحران، استانداردسازي مصالح ساخت و ساز، اطلاع‌رساني مناسب و به موقع اخطاريه‌ها و هشدارهاي هواشناسي، هدايت و هماهنگي در برنامه عمليات مقابله با سوانح، تجهيز سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به امكانات و خدمات مورد نياز در زمان بحران و ...، اقدامات ارزنده‌اي را در سطح استان انجام داده است.
امید است این اداره کل بتواند اقدامات ارزشمند دیگري در راستاي افزايش سطح دانش و آگاهي، ايمني و آمادگي جامعه در حوزه مديريت بحران و با همکاري ساير دستگاه‌هاي مسئول استان، به انجام برساند.
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01