چارت سازمانی


خسرو کیانی
سرپرست مدیریت بحران استان 
خسرو کیانی
معاون مدیریت بحران استان
کارشناسی  ارشد مهندسی عمران –زلزله
دانشجوی دکترا مهندسی عمران -زلزله
نگاه زندی پور
کارشناس مسئول بازتوانی،ارزیابی عملکرد و IT
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ابراهیم نجفی عالیوری
کارشناس مسئول
نادر امیرخانی
کارشناس بازسازی

کارشناسی مهندسی عمران
منصور کریم زاده
کارشناس پدافند غیرعامل
کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
خسرو رفیعی
مسئول دفتر


 
سهیلا حیدری
امور دبیرخانه و آموزش

کاردانی مدیریت  امور اداری
اکبر حسینی
مسئول امور نقلیه و پشتیبانی
دیپلم برق
دانشجوی کاردانی مدیریت امور اداری

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01