توصیه های ایمني درهنگام زلزله

۱-    خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.
۲-    به‌سمت درب خروج هجوم نبرید.
۳-    ازآسانسور استفاده نکنید.
 

۱- داخل منزل:

۱- به زیر میزرفته و با دو دست محکم پایه‌هاي ميز را بگيريد.
۲-در چهارچوب در، گوشه اتاق و زیر ستون های اصلی نيز مي‌توانيد پناه بگيريد.
۳-اگر در طبقات زیرزمین هستید، در مکاني امن جاي گرفته و تا پايان لرزش آنجا بمانيد.
۴- در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشینید و خود را به یک سمت پله بکشانيد و از بالا يا پايين رفتن بپرهيزيد.
۵- از قفسه‌ها فاصله بگیرید.

 
۲- داخل حیاط:

۱- ضمن حفظ آرامش از دیوار و ساختمان منزل فاصله بگیرید.
۲- در جای مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگیرید.
 

۳- در خیابان:

۱- از ساختمان‌های بلند و تیرهای برق فاصله بگيريد و ضمن اين کار مراقب اطراف نيز باشيد. (مثل سايرافراد و اتومبيل‌ها و غيره)
۲- به فضای باز رفته و در مکانی امن پناه بگیريد.
۳- اگر فضای باز و امن در دسترس نبود، به کنار ماشین‌هایي که پارک شده‌اند برويد، بنشينيد و با دو دست محكم از سر خود محافظت كنيد.
 

۴- در جاده:

۱- اگر در حال رانندگی هستید، با حفظ آرامش اتومبیل را هدايت کرده و در صورت امکان آن را در يک مكان مناسب پارك كرده و از آن فاصله بگيريد زيرا امكان برخورد ساير اتومبيل‌ها وجود دارد.
۲- اگر به‌عنوان مسافر در داخل اتومبیل یا اتوبوس حضور دارید، با دو دست، محکم صندلي يا ميلة اتوبوس را گرفته و سر خود را به پايين خم کنيد.

توجه:

·   در هنگام زلزله درصورتی از جای خود حرکت کنید که مطمئن باشيد، حداكثردر عرض ۱۰ ثانيه به مكان امن خواهيد رسيد. در غير اين صورت در نزديكترين مكاني كه امنيت نسبي دارد پناه بگيريد.
·   درتمام حالات اگر نزدیک درب خروجی طبقه همکف هستید، با احتياط خارج شده و به فضاي باز و مکان امن برويد و مراقب اشياء پرتابي از ساختمان‌ها باشيد.
·   در تمام حالات تا اتمام لرزش‌ها در جای خود ثابت بمانید و پس از آن ضمن اطمینان از سلامتي خود، با احتياط از محيط خارج شده و به فضاي باز و مکان امن برويد.
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01