شرح وظایف اداره کل


شرح وظایف اداره کل مدیریت بحران استان


۱-     ایجاد هماهنگی، انسجام، نظارت و ارزیابي مستمر واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي هم‌افزايي سياست‌هاي جامع پيشگيري و کاهش اثرات و پيامدهاي نامطلوب حوادث و سوانح غيرمترقبه، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح غيرمترقبه و انجام صحيح وظايف مربوط به بازسازي و بازتواني
۲-     مستندسازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به حوادث و اطلاعات مورد نياز براي برنامه‌ريزي و مديريت حادثه
۳-     برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي واحدهاي استاني دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و نيروهاي مسلح استان به منظور پيش‌بيني و پيشگيري بحران
۴-     برنامه‌ریزی و هماهنگی براي ساماندهي و آموزش کليه تشکل‌هاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيج و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران با همکاري واحدهاي استاني دستگاه‌هاي ذيربط
۵-     همکاری در تهیه طرح‌های جامع مديريت کاهش خطرپذيري به جاي مديريت بحران در سطح استاني (منطقه‌اي) و محلي
۶-     هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سيستم‌هاي موثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌ها، زيرساخت‌ها و ابنيه و شريان‌هاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده، روش‌هاي اتکايي و جبراني خسارات نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي با هماهنگي سازمان مديريت بحران کشور و همكاري واحدهاي استاني دستگاه‌هاي ذيربط
۷-     کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و بهره‌گیري از تجارب آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت، ارتقا و كنترل ايمني كالاها و خدمات، ساختمان‌ها و تأسيسات زيربنايي استان و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب
۸-     ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به واحدهاي استاني دستگاه‌هاي ذيربط
۹-     انجام هماهنگی‌های لازم برای در اختيار گرفتن کليه امکانات و ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح به منظور مديريت بحران استان و استان‌هاي معين در طول زمان مقابله با بحران
۱۰- نظارت و ارزیابی اقدامات واحدهای استاني دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران به ويژه آمادگي و مقابله و ارائه گزارش به سازمان مديريت بحران کشور
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01