تاریخچه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 86/10/25 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.


سير تحولات ساختار مديريت بحران در ايران از سال 1369


- تشكيل ستاد موقت بازسازي مناطق سيلزده كشور در حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري آذر ماه 1365 تا اسفند 1369
- تفويض اختيار هيئت وزيران به وزير كشور در خصوص بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان  69/4/03
- تقديم لايحه تشكيل كميته ملي از سوي وزارت كشور (در تاريخ 70/5/09 در مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 70/5/26 در شوراي نگهبان تصويب شد) و تصويب آئين نامه اجرايي آن در جلسه مورخ 72/2/12 هيئت وزيران
- تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور مصوبه جلسه مورخ 79/4/26 هيئت وزيران
- تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور در جلسه 82/1/17 هيئت وزيران
- تشكيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست معاون اول رئيس جمهور در جلسه 83/4/07 هيئت وزيران
- تقديم لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
- تصويب لايحه در جلسه مورخ 86/10/25 مجلس شوراي اسلامي
- تصويب شوراي نگهبان 87/3/20
- ابلاغ به وزارت كشور جهت اجرا 87/4/05
- تصويب آئين نامه اجرايي 88/1/23
- ابلاغ آئين نامه جهت اجرا 88/9/21

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/06/01