تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور در جلسه جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان

کد خبر: 63074 تاریخ انتشار: 1398/09/14
نمایش: 284
اخبار
تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور در جلسه جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان با حضور معاون محترم آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران کشور
يازدهمين جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان ساعت  15:30روز چهار شنبه مورخ 98/09/13 با حضور  آقاي دکتر لطيفي معاون محترم  آمادگي  و مقابله سازمان مديريت بحران کشور تشکيل گرديد يکي از محور هاي اين جلسه تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور بود که در تاريخ 98/06/04  توسط رياست محترم جمهور به وزير کشور ابلاغ گرديد  اين قانون  شامل  هفت فصل 26 ماده و 32 تبصره مي باشد که در تاريخ 98/05/23 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 در اين جلسه مقايسه اي بين قانون تشکيل سازمان مديريت بحران و قانون جديد صورت گرفت و موارد توسط معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران کشور بطور کامل تشريح شد

افزودن دیدگاه