مدیریت بحران

نشست صميمانه سرپرست اداره کل مديريت بحران استان با رئيس مرکز اورژانس و فوريتهاي پزشکي

کد خبر: 52988 تاریخ انتشار: 1398/09/05
نمایش: 152
اخبار
نشست صميمانه سرپرست اداره کل مديريت بحران استان با رئيس مرکز اورژانس و فوريتهاي پزشکي
نشست صميمانه سرپرست اداره کل مديريت بحران استان با رئيس مرکز اورژانس  و فوريتهاي پزشکي

افزودن دیدگاه