مدیریت بحران

تقدير از بحران يارهاي سال 1397

کد خبر: 42650 تاریخ انتشار: 1398/07/10
نمایش: 150
اخبار
تقدير از بحران يارهاي سال 1397 با تقديم لوح تقدير با امضاء معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران کشور و استاندار محترم در جلسه مورخ 98/07/09
در جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان از بحران يارهاي سال 1397 با تقديم لوح تقدير با امضاء معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران کشور  و استاندار محترم  قدارني شد.

افزودن دیدگاه