مدیریت بحران

گزارش شرايط جوي و اقليمي استان در سال آبي جاري

کد خبر: 42648 تاریخ انتشار: 1398/07/10
نمایش: 125
اخبار
تشريح شرايط جوي و اقليمي استان در سال آبي جاري درجلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان مورخ 98/07/09
جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان ساعت 9:30صبح روز سه شنبه مورخ 98/07/09به رياست استاندار محترم و رئيس ستاد در محل سالن شهيد مرداني استانداري تشکيل گرديد در اين جلسه شرايط جوي و اقليمي استان در سال آبي جاري بررسي شد و  پيش بيني فصلي بارندگي درفصل پاييز در حد نرمال همراه با افزايش دما تا 1.5 درجه سانتيگراد گزارش داده شد

افزودن دیدگاه