مدیریت بحران

تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور در جلسه جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان

کد خبر: 42646 تاریخ انتشار: 1398/07/10
نمایش: 123
اخبار
تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور در جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان مورخ 98/07/09به رياست استاندار محترم
دهمين جلسه ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان ساعت 9:30صبح روز سه شنبه مورخ 98/07/09 به رياست استاندار محترم و رئيس ستاد در محل سالن شهيد مرداني استانداري تشکيل گرديد يکي از محور هاي اين جلسه تشريح قانون جديد مديريت بحران کشور بود که در تاريخ 98/06/04  توسط رياست محترم جمهور به وزير کشور ابلاغ گرديد  اين قانون  شامل  هفت فصل 26 ماده و 32 تبصره مي باشد که در تاريخ 98/05/23 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

افزودن دیدگاه