مدیریت بحران

نشست ميزگرد تخصصي اطفاء حريق در جنگل ها ، مراتع و عرصه هاي حفاظت شده محيط زيست در استان

کد خبر: 42020 تاریخ انتشار: 1398/03/01 08:59:39
نمایش: 172
اخبار
نشست ميزگرد تخصصي اطفاء حريق در جنگل ها ، مراتع و عرصه هاي حفاظت شده محيط زيست در استان با حضور مديران کل مديريت بحران ، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست استان در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار گرديد
اين نشست با حضور مديران کل مديريت بحران ، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست استان در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار گرديد. درخصوص اقدامات پيشگيري و نحوه مقابله با آتش سوزي در جنگل ها و مراتع و مناطق حفاظت شده بصورت تخصصي بحث و بررسي شد که براين اساس مهمترين اقدامات براي پيشگيري و ارتقاء آمادگي براي مقابله و کاهش خسارات ناشي از آتش سوزي در جنگل ها و مراتع و محيط زيست به شرح ذيل است:
  1. آموزش و ارتقاء فرهنگ استفاده از عرصه هاي جنگلي و حفاظت شده براي ساکنين و بهره برداران در اين منطقه و همراه کردن مردم.
  2. آموزش و تجهيز سازمانهاي مردم نهاد و دوست دار طبيعت براي کمک به ادارات کل منابع طبيعي و محيط زيست
  3. تقويت دستگاههاي اجرائي از نظر تجهيزات و ماشين آلات و نيروي انساني و تقويت بقاهاي حفاظت
  4. تقويت همکاري بين بخشي و تعامل بيشتر دستگاههاي اجرائي و اعضاء شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان ها.
  5. تقويت شهرداريها و دهياريها به تجهيزات و امکانات اطفاء حريق
  6. آموزش مديران عملياتي
  7. داشتن بيمه براي نيروي عملياتي و داوطلب
  8. پشتيباني و اکرام نيروهاي داوطلب
  9. راه اندازي پايگاه هوائي

افزودن دیدگاه