مدیریت بحران

تشکيل جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان

کد خبر: 31529 تاریخ انتشار: 1397/11/28 13:25:01
نمایش: 302
اخبار
تشکيل جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان
نهمين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ساعت 8:30 روز يکشنبه مورخ 97/11/28 در محل مرکز  مديريت و کنترل حوادث استان به رياست معاون محترم  هماهنگي امور عمراني استانداري تشکيل گرديد، در اين جلسه ضمن اشاره به حادثه لغزش زمين در منطقه ميرآباد شهرکرد و دخالت عوامل استاني و دستگاه هاي ذيربط در عدم رعايت ضوابط و قوانين و مقررات مربوطه توسط دستگاه هاي متولي از جمله راه و شهرسازي و شهرداري شهرکرد تاکيد بر ضرورت پيگيري موضوع به منظور عدم تکرار تا حصول نتيجه تاکيد گرديد، در اين جلسه
- گزارشي از آخرين وضعيت بارشهاي استان علي رغم بارشهاي نسبتا خوب در سالجاري اما تاکنون همچنان زاگرس مرکزي دچار خشکسالي و بي آبي است
- خشکيدگي جنگلهاي نادر بلوط استان براثر تغيير اقليم ، خشکسالي  ، هجوم ريز گردها و ساير عوامل ديگر،
- اعلام رضايت فرمانداران از عملکرد دستگاه هاي امدادي در مدت زمان سپري شده از سال 97 در شهرستانهاي سراسر استان عليرغم کمبودهاي تجهيزاتي و امکاناتي
در ادامه جلسه گزارش از وضعيت حاد خشکيدگي جنگلهاي بلوط و عرصه هاي منابع طبيعي استان توسط مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي ارائه گرديد و مقررگرديد بصورت کارشناسي موضوع از طريق ممکن بصورت ملي پيگيري شود، 
سپس گزارشي از  عملکرد راهداري ها در سطح استانتوسط مديرکل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ارائه گرديد و در پايان فرمانداران محترم درخصوص نحوه عملکرد دستگاه هاي امدادي در سطح شهرستان و نيازها و پيشنهادات در اين زمينه تبادل نظر گرديد.
 

افزودن دیدگاه