مدیریت بحران

برگزاري دوره آموزشي مديريت جامع سوانح و بلايا

کد خبر: 31242 تاریخ انتشار: 1397/10/05
نمایش: 287
اخبار
روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 دوره آموزشي مديريت جامع سوانح و بلايا توسط اداره کل مديريت بحران به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و کاهش مخاطرات طبيعي ويژه اعضاي شوراي مديريت بحران شهرستانهاي استان تشکيل شد .
دوره آموزشي "مديريت جامع سوانح و بلاياي طبيعي" در تاريخ 97 /10/05براي کليه اعضاي شوراي هماهنگي مديريت  بحران شهرستانهاي استان (9شهرستان) به تعداد 350 نفر( مديران)  با تاکيد بر دو موضوع مديريت سيل و مديريت زلزله با حضور مسئولين استاني، اساتيد کشوري و مدعوين متناسب با اهداف برنامه به نحوه مطلوب برگزار گرديد ودر پايان مطابق دستور العمل اجراي، دوره ارزيابي و شهرستان هاي برتر معرفي شدند. از موارد قابل توجه در اين دوره ارايه پنج پنل تخصصي ويژه سيل و زلزله و يک مورد سند کاهش خطرپذيري سوانح و بلاياي طبيعي(تشريح سند سنداي)، دو مورد سخنراني کليدي و قرائت پيام وزير محترم کشور وهمچنين رياست محترم سازمان مديريت بحران کشور به مناسبت 5 ديماه روز ملي ايمني در برابر زلزله و کاهش اثرات رخ دادهاي طبيعي در سالن اصلي برگزاري بود.

افزودن دیدگاه