مدیریت بحران

بازديد آقاي مهندس نجار از واحدهاي مسکوني خسارت ديده

کد خبر: 31124 تاریخ انتشار: 1397/09/18
نمایش: 276
اخبار
بازديد آقاي مهندس نجار از واحدهاي مسکوني خسارت ديده در سيل آذرماه شهرستان لردگان
بازديد آقاي مهندس نجار  از واحدهاي مسکوني خسارت ديده در سيل آذرماه شهرستان لردگان هم اکنون در حال انجام است

افزودن دیدگاه