مدیریت بحران

تحليل همديدي سه ماه آينده

کد خبر: 31060 تاریخ انتشار: 1397/09/07
نمایش: 305
اخبار
طي دو ماه آغازين سال زراعي، به دليل عبور سامانه هاي بارشي از جنوبغرب کشور، استان چهارمحال و بختياري بارشي بيش از نرمال را دريافت کرده است.
طي دو ماه آغازين سال زراعي، به دليل عبور سامانه هاي بارشي از جنوبغرب کشور، استان چهارمحال و بختياري بارشي بيش از نرمال را دريافت کرده است. ميانگين وزني بارش استان از اول مهرماه 97 تا 30 ابان 120mm مي باشد که نسبت به ميانگين بلند مدت دوره مشابه در حدود 60 درصد افزايش داشته است.  پيش بيني مي شود بارش در آذر ماه کمتر از مهر و ابان باشد اما در مجموع بارش پاييز بيش از نرمال برآورد مي شود. برخلاف بارش هاي بيش از نرمال دو ماه ابتدايي فصل پاييز، وضعيت بارش در فصل زمستان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال قرار مي گيرد. بر اساس مدلهاي  پيش بيني فصلي بارش در آذر ماه بارش در نيمه شمالي استان در حد نرمال، اما در نيمه جنوبي کمتر از نرمال انتظار مي رود. در دو ماه دي و بهمن بارشها نرمال تا کمتر از نرمال خواهند بود و در اسفند ماه استان چهارمحال و بختياري از جمله  استانهاي دچار کمبود بارش خواهد بود(شکل1 سمت چپ). کاهش بارش در فصل زمستان عمدتا بر نوار شرقي استان متمرکز خواهد بود.

شکل 1- پيش بيني انحراف بارش نسبت به ميانگين بلندمدت: آذر ماه)راست( و اسفند ماه 97(چپ).
انتظار مي رود ميانگين دماي استان در سه ماه آينده، يعني از آذر تا بهمن حدود يک تا دو درجه بيش از نرمال باشد. دماي آذر ماه حدود نيم تا يک درجه بيش از نرمال انتظار مي رود، اما  در دي و بهمن دماي ميانگين استان دو تا سه درجه بالاتر از نرمال بلند مدت پيش بيني مي شود(شکل 2).

مولف: هواشناسی استان

افزودن دیدگاه