مدیریت بحران

برگزاري مانور تمرين امدادونجات در ارتفاع درتاريخ 97/08/22

کد خبر: 30983 تاریخ انتشار: 1397/08/23
نمایش: 293
اخبار
اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان کوهرنگ چگونگي امداد ونجات در ارتفاع را تمرين نمودند.
مانور امداد ونجات ساختمانهاي بلند مرتبه که بر اثر حوادث انساني دچار سانحه شده اند با حضور مسئولين شهرستاني و استاني در تاريخ 97/08/22 در شهر چلگرد در مرکز شهرستان کوهرنگ برگزار گرديد . دراين مانور گروه تخصصي امداد و نجات کوهستان شهرستان با همکاري ساير دستگاه هاي عضو شوراي بحران چگونگي نجات و انتقال مصدومين فرضي ناشي از سوانح در ارتفاع را با استفاده از تجهيزات مربوطه تمرين نمودند

برچسب ها

مانور

مولف: مدیریت بحران استان

افزودن دیدگاه