مدیریت بحران

برگزاري کارگاه آموزشي راه کارهاي مناسب جهت کاهش خسارات وارده ناشي از بحران در شريان هاي حياتي

کد خبر: 30898 تاریخ انتشار: 1397/08/01 12:55:35
نمایش: 332
اخبار
کارگاه آموزشي راه کارهاي مناسب جهت کاهش خسارات وارده ناشي از بحران در شريان هاي حياتي ويژه کارکنان حوزه مديريت بحران و مهندسين امروز مورخ 97/08/01 برگزار گرديد
 کارگاه آموزشي راه کارهاي  مناسب جهت کاهش خسارات وارده ناشي از بحران در شريان هاي حياتي ويژه کارکنان حوزه مديريت بحران و اعضاي شوراي مديريت بحران و همچنين مهندسين عضو نظام مهندسي استان امروز مورخ 97/08/01 در محل آموزشکده فني حرفه اي پسران شهرکرد با همکار مديريت بحران و دانشگاه علمي کاربردي استانداري برگزار گرديد.
در اين کارگاه راه هاي مناسب جهت کاهش خسارات وارده ناشي از بحران هاي طبيعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 

افزودن دیدگاه