مدیریت بحران

برگزاري دوره آموزشي تخصصي «توانمندسازي هيئت هاي مذهبي»

کد خبر: 30859 تاریخ انتشار: 1397/07/21
نمایش: 358
اخبار
دوره آموزشي تخصصي «توانمندسازي هيئت هاي مذهبي» در روز پنج شنبه مورخ 19/7/97 در مرکز دانشگاه علمي کاربردي استانداري برگزار گرديد.
به مناسبت 20مهر روز جهاني کاهش اثرات بلاياي طبيعي دوره آموزشي تخصصي «توانمندسازي هيئت هاي مذهبي»  با همکاري مديريت بحران استان و مرکز دانشگاه علمي کاربردي استانداري براي روساي هيئت هاي مذهبي استان  در روز پنج شنبه مورخ  97/7/19در مرکز دانشگاه علمي کاربردي استانداري  برگزار گرديد.
اين دوره با هدف آشنائي روساي هيئت هاي مذهبي با حوادث احتمالي و سرفصل هاي ترافيک  ، بهداشت و آتش نشاني  برگزار گرديد.
 

افزودن دیدگاه