ماموريت استاندار به فرمانداران شهرستان ها در حوزه مديريت بحران

کد خبر: 30787 تاریخ انتشار: 1397/07/08 12:16:35
نمایش: 491
اخبار
استاندار محترم : حوادثي که شهرستان را تهديد مي کند بايستي توسط فرمانداران شناسايي و تمهيدات چگونگي مواجهه با آنان را استخراج و سناريوهاي مختلف در اين زمينه تهيه و عملياتي نمايند.
در جلسه مورخ 97/07/07 شوراي هماهنگي مديريت بحران استاندار محترم ضمن تاکيد بر حفظ آمادگي و پيش بيني تامين نيازهاي ضروري منطق دوردست و صعب العبور استان که  امکان  مسدود شدن راه هاي مواصلاتي  آنها در فصل بارندگي  محتمل مي باشد تاکيد نمودند، فرماندار هر شهرستان بايستي ضمن شناسايي حوادث احتمالي شهرستان تمهيدات چگونگي  مواجهه با آنان را استخراج و سناريو هاي مختلف در اين زمينه تهيه و عملياتي نمايد و پروژه هاي پيشنهادي تامين اعتبار از محل مديريت بحران متناسب با اين مهم باشد.

مولف: مدیریت بحران استان

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/07/25