مدیریت بحران

اتخاذ تمهيدات ويژه فصل بارندگي و سرما درسطح استان

کد خبر: 30785 تاریخ انتشار: 1397/07/08
نمایش: 353
اخبار
اتخاذ تمهيدات ويژه فصل بارندگي و سرما درسطح استان
جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان در روز شنبه مورخ 97/07/07 در محل سالن شهيد مرداني برگزار گرديد .يکي از محورهايي اين جلسه اتخاذ تمهيدات ويژه فصل بارندگي و سرما درسطح استان بوده که طبق نامه شماره 114123مورخ 97/06/26 سازمان مديريت بحران کشور به منظور لزوم ارتقاء آمادگي در استان جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالي در فصلهاي پاييز و زمستان (با توجه به تکثر وقوع حوادث  طبيعي ناشي از  بارندگي باران و برف و ...در اين فصول ) به اعضاي شوراي مديريت بحران و فرمانداران و شهرداران تابعه استان ابلاغ گرديد.

برچسب ها

آمادگی

مولف: مدیریت بحران استان

افزودن دیدگاه