مدیریت بحران

تشکيل کارگروه هاي شهرستاني امهال تسهيلات کشاورزان خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه

کد خبر: 30784 تاریخ انتشار: 1397/07/08
نمایش: 301
اخبار
تشکيل کارگروه هاي شهرستاني امهال تسهيلات کشاورزان خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه
جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان روز شنبه مورخ 97/07/07 در محل سالن شهيد مرداني برگزار گرديد .يکي از محورهاي اصلي اين جلسه گزارش پيگيري اجراي مصوبات بند خ ماده 33قانون برنامه توسعه ششم و تشکيل کارگروه هاي شهرستاني امهال تسهيلات کشاورزان خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه به مدت سه سال با محوريت جهادکشاورزي ، فرمانداريها و بانک عامل بود که ضمن ارائه گزارش وضعيت توليدات کشاورزي استان توسط رئيس سازمان جهادکشاورزي استان چگونگي روند اجراي مصوبه شماره 49750/ت55558ه مورخ97/04/21 و اصلاحيه آن مورد بررسي قرارگرفت و اجرايي شدن آن حداکثر تاپايان آبانماه سالجاري تاکيد و مصوب گرديد.

برچسب ها

خشکسالی

مولف: مدیریت بحران استان

افزودن دیدگاه