بارش هاي فصل پاييز بهنگام ودر حد نرمال پيش بيني مي گردد.

کد خبر: 30783 تاریخ انتشار: 1397/07/08
نمایش: 391
اخبار
بارش هاي فصل پاييز بهنگام ودر حد نرمال پيش بيني مي گردد.
جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان که در روز شنبه مورخ 97/07/07 در محل سالن شهيد مرداني برگزار گرديد .در اين جلسه براساس گزارش مديرکل محترم هواشناسي استان ،بارش هاي فصل پاييز بهنگام ودر حد نرمال پيش بيني مي گردد. اما تاثير چنداني در خشکسالي آب شناسي استان نخواهد داشت.

برچسب ها

خشکسالی

مولف: مدیریت بحران استان

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/01/05