براي اولين بار گزارش جمهوري اسلامي ايران در مورد کاهش خطر حوادث و سوانح در سازمان ملل ارائه شد.

کد خبر: 191431 تاریخ انتشار: 1402/03/04 13:37:58
نمایش: 7
اخبار
براي اولين بار گزارش جمهوري اسلامي ايران در مورد کاهش خطر حوادث و سوانح در سازمان ملل ارائه شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت بحران کشور، مدير کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مديريت بحران کشور در اين خصوص  گفت: با توجه به رويکرد سازمان مديريت بحران کشور مبني بر انتقال فعاليت دبيرخانه مجمع ملي کاهش خطر سوانح جمهوري اسلامي ايران و فعاليتهاي مجمع از درون سازمان به يک نهاد علمي و تحقيقاتي با هدف علم محوري انجام فعاليتهاي کاهش خطر و تاب آوري هم اکنون دبيرخانه مجمع ملي کاهش خطر حوادث و سوانح جمهوري اسلامي ايران با تغيير در ساختار آن در پژوهشکده سوانح طبيعي به رياست دکتر گرکاني  به فعاليت مشغول بوده و کميته راهبري براي تسهيل روند اجراي چارچوب سنداي تعيين گرديده است و پنج کميته تخصصي بر اساس اولويتهاي سند سنداي مشغول به فعاليت هستند.
 مهدي نادري تبار افزود: جمهوري اسلامي ايران و در راس آن سازمان مديريت بحران کشور ازمعدود و اولين  سازمانهايي است که از ابتکارات بين المللي جهت کاهش اثرات سوانح طبيعي و دستورالعملهاي پيشگيري از سوانح، آمادگي و کاهش اثرات بلاياي طبيعي استقبال و همکاري کرده است.
وي گفت: هدف کلي از ارائه ي  اين سند ميان مدت، ارزيابي پيشرفتهاي انجام شده، چالش هاي تجربه شده در کاهش خطرات سوانح طبيعي، شناسايي مسائل جديد و نوظهور مانند کويد ۱۹و همچنين تغييراتي که از سال ۲۰۱۵ تا امروز اتفاق افتاده ميباشد.
امير حسين گرکاني رئيس پژوهشکده سوانح طبيعي و دبير مجمع ملي کاهش خطر حوادث و سوانح نيز ضمن اشاره به ارائه گزارش ياد شده در سطح بين المللي تدوين گزارش را زمينه همکاري هاي هم­افزاي ملي، منطقه­اي و بين­ المللي در راستاي کاهش ريسک، افزايش ايمني و ارتقاي تاب­ آوري دانست و اظهار اميدواري کرد همکاري­هاي مستمر دستگاه­هاي اجرايي، زمينه­ ساز استمرار تدوين روزآمد گزارش­هاي مرتبط باشد.

 لازم به ذکر است گزارش جمهوري اسلامي ايران در مورد کاهش خطر حوادث و سوانح مجموعه­ اي از اقدامات تخصصي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه بوده که توسط پژوهشکده سوانح طبيعي به عنوان دبيرخانه مجمع ملي کاهش خطر حوادث و سوانح تدوين و به زبان هاي فارسي و انگليسي انتشار يافته است .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/03/08