تنظيم" اقدام مشترک "في مابين جمعيت هلال احمر،مديريت بحران و هيات کوهنوردي استان در خصوص امداد و نجات تخصصي در کوهستان

کد خبر: 154965 تاریخ انتشار: 1399/09/27 10:59:19
نمایش: 53
اخبار
تنظيم" اقدام مشترک "في مابين جمعيت هلال احمر،مديريت بحران و هيات کوهنوردي استان در خصوص امداد و نجات تخصصي در کوهستان
تنظيم" اقدام مشترک "في مابين جمعيت هلال احمر،مديريت بحران و هيات کوهنوردي استان در خصوص امداد و نجات تخصصي در کوهستان

افزودن دیدگاه