عنوان جلسه لايروبي رودخانه هاي درمعرض خطر

کد خبر: 154964 تاریخ انتشار: 1399/09/25
نمایش: 53
اخبار
تشکيل جلسه لايروبي رودخانه هاي درمعرض خطر در استان
به گفته سرپرست مديريت بحران جلسه اي درخصوص  لايروبي رودخانه هاي درمعرض خطر با شرکت آب منطقه اي استان درتاريخ 99/9/24 برگزار گرديد که اهم اقدامات اين جلسه تهيه طرح جامع توسط شركت اب با اولويت بندي نقاط درمعرض حطرو انجام  لايروبي 20نقطه اولويت دار استان با همکاري دستگاه هاي اجراي در جهت تامين ماشين آلات لازم براي لايروبي.

افزودن دیدگاه