ديدار با امدادگران پايگاه امداد جاده اي شهداي دشت زرين کوهرنگ

کد خبر: 154777 تاریخ انتشار: 1399/09/01
نمایش: 62
اخبار
ديدار سرپرست مديريت بحران استان با امدادگران پايگاه امداد جاده اي شهداي دشت زرين کوهرنگ در روز شنبه مورخ 99/09/01
ديدار سرپرست مديريت بحران استان با امدادگران پايگاه امداد جاده اي شهداي دشت زرين کوهرنگ در روز شنبه مورخ 99/09/01

افزودن دیدگاه