تدوين دو سند کاهش خطر و آمادگي و پاسخ دراستان چهارمحال وبختياري

کد خبر: 154050 تاریخ انتشار: 1399/04/12
نمایش: 226
اخبار
درتدوين سند هاي کاهش خطر و آمادگي وپاسخ استان تمامي 32 دستگاه عضو ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان به صورت مستقيم و مستمر سهيم هستند.
مرتضي زمانپور اظهارداشت:درتدوين سند هاي کاهش خطر و آمادگي وپاسخ استان تمامي 32 دستگاه عضو ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان به صورت مستقيم و مستمر سهيم هستند.
وي بيان نمود: تدوين سند به منظور برنامه ريزي مدرن جهت کاهش خسارات در حوادث تهيه شده وبه ستاد ملي يشگيري از بحران کشور ارائه گرديده است.
زمانپورخاطرنشان کرد: تاکنون چهار جلسه کارگروهي  و بيش از 8 جلسه زير کارگروهي  در خصوص تدوين اين سند با اعضاي ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان و نمايندگان شهرستانهاي ده گانه تشکيل شده که دراين جلسه 25 مخاطرات اولويت دار استان مشخص گرديد و آسيب پذيري ها و اقدامات اولويت دار در زمان رخداد مخاطرات درحال تدوين است و با توجه به اينکه اين سند بصورت 5 ساله تدوين مي گردد و  داراي اهميت و حساسيت زيادي مي باشد  و لازم است کارشناسان و مديران دستگاه هاي عضو خواستند که در تدوين اين سند توجه ويژه اي داشته باشند تا سند عملياتي خوبي براي استان تدوين گردد.
مدير کل مديريت بحران استان چهارمحال و بختياري افزود: با وجود اين سند، بدون شک هنگام وقوع هر نوع حادثه مديريت و هماهنگي کارها و امدادرساني به مناطق براي مديران بخش‌هاي مختلف آسان تر خواهد شد.
 
 
 
 

افزودن دیدگاه