مدیریت بحران

برگزاري جلسه پدافند غيرعامل به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند در تاريخ 97/07/26

کد خبر: 30875 تاریخ انتشار: 1397/07/26
نمایش: 322
اخبار
جلسه پدافند غيرعامل به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند در تاريخ 97/07/26 برگزار شد.
 جلسه پدافند غيرعامل  به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل در تاريخ 97/07/26  برگزار شد. در اين جلسه اقدامتي نظير برگزاري مانور لحظه صفر در يکي از شهرستانهاي استان و  برگزاري مانور دور ميزي با موضوع تخليه و اسکان اضطراري مراکز حساس ،مهم و حياتي استان و همچنين نظارت و بازديد از طرحهاي بزرگ و حساس و حياتي استان به مناسبت گرامي داشت هفته پدافند غيرعامل در دستور کار قرارگرفت .
 

افزودن دیدگاه